Koncept naših programa u Vuglec Bregu : 

Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja. Gosti raspoređeni u timove natječu se u raznim uzbudljivim disciplinama koje nisu baš svakidašnje. Event organiziran na ovakav način osigurava konstantan angažman sudionika (gostiju) te ne ostavlja mjesta za dosađivanje. Zahtjevnost aktivnosti prilagođavamo  grupi te njezinoj strukturi.

Programi:

VB1 Brežna olimpijda

VB2 Velika Brežna olimpijada

VB3 Quad vožnja

VB4 Paintball turnir

VB5 Quad vožnja + paintball

VB6 Vilinska Bajka