Team building program Vikinške igre održava se na lokaciji LifeClass Terme Sveti Martin i sastoji se od tri atraktivne aktivnosti: katapult, bacanje sjekira i lov.