Team building program Tuheljska olimpijada održava se na lokaciji Terme Tuhelj. Sastoji se od četiri atraktivne aktivnosti: airsoft duel, križić kružić, bacanje sjekira i utrka BERG go-kartovima na pedale.