code:70217

SPLATMASTER se može organizirati kao zasebno turnirsko natjecanje.
Skup ostalih aktivnosti koje se odvijaju na više punktova u sklopu Accredo centra.

POJEDINAČNI SPORTOVI (streličarstvo, viseća kuglana, penjanje na umjetnu stijenu, airsoft duelutrka formulama na pedale) – aktivnosti u kojima sudjeluje
svaki član tima pojedinačno.
EKIPNI SPORTOVI (ljudski stolni nogomet) – aktivnost u kojem svaki tim bira svoju reprezentaciju koja
sudjeluje u turniru gdje se natječu sa svim ostalim timovima.