code: 50117

Ovaj program sastoji se od nekoliko aktivnosti koje se odvijaju na više punktova u sklopu Accredo Centra. Natjecanje je koncipirano na
način da se sudionici izvlačenjem listića podijele u timove. Svaki tim bira svog kapetana koji će biti
odgovoran za bilježenje rezultata, red i disciplinu te ujedno biti i asistent instruktorima. Timovi prolaze sve
natjecateljske discipline prema unaprijed dogovorenom rasporedu uz stalnu asistenciju instruktora.
POJEDINAČNI SPORTOVI (streličarstvo, viseća kuglana, penjanje na umjetnu stijenu, airsoft duel,utrka formulama na pedale) –
aktivnosti u kojima sudjeluje svaki član tima pojedinačno, a postignuti se rezultat zbraja u ukupni rezultat
tima.
EKIPNI SPORTOVI (ljudski stolni nogomet) – aktivnost u kojem svaki tim bira svoju reprezentaciju koja
sudjeluje u turniru gdje se natječu sa svim ostalim timovima i postignuti rezultat ulazi u ukupan rezultat
olimpijade.

dj rodendan 2                            

*korištenje kompletnog vanjskog i unutarnjeg prostora centra
**moguća je prilagodba programa prema Vašim željama
***moguća je izrada rođendanskih pozivnica
****vremensko trajanje 3,5 h

+ Pokoln iznenađenja za slavljenika / slavljenicu