Potraga za blagom

( tresurehunt)

Dnevna i noćna opcija

Nakon uvodnog briefinga, sudionici se dijele u više timova; svaki tim dobiva detaljne upute.
Pronalazeći i rješavajući razne zadatke/zagonetke, timovi ujedno crtaju kartu kuda se kreću.
Vrednuje se uspješnost, spretnost i timski rad u pronalasku i rjesavanju zadataka/zagonetaka, ali i spretnost zapazanja detalja prilikom crtanja karte.
Po završetku planiranih aktivnosti i analize svih rezultata, organizirano je proglašenje pobjedničkog tima. 

Potragu za blagom kreirali smo na lokacijama naših partnera ( LifeClass Terme Sveti Martin, Sljemenska Kraljica, dvorac Veliki Tabor)

 

 

 

 

 

potraga 6 potraga 7