Potraga za blagom (dnevna ili noćna): code: 420

Nakon uvodnog briefinga, sudionici se dijele u više timova; svaki tim dobiva upute, šifrirane zadatke/zagonetke i materijal za izradu karte s blagom.
Pronalazeći i rješavajući zadatke/zagonetke, uz nekoliko posebnih zadataka, timovi trebaju nacrtati kartu područja iz koje bi bilo razvidno gdje su pronašli određene dijelove blaga.
Vrednuje se uspješnost u pronalasku određenih elemenata blaga, rezultati koje su timovi postigli u posebnim zadacima i kvaliteta karte s blagom koju svaki tim mora napraviti.
Po završetku planiranih aktivnosti i analize svih rezultata organizirano je proglašenje pobjedničkog tima.

potraga 1 potraga 2 potraga 3 potraga 4

 

 

 

 

 

 

 

 

potraga 6 potraga 7