Bacanje sjekira:

Bacanje sjekira je nova antistresna disciplina. Preporuča se svima koji su željni nečeg sasvim novog u životu. Sve je popularnija i među pripadnicama nježnijeg spola. Ova jedinstvena aktivnost odlična je disciplina za eliminaciju stresa. Prije samog početka aktivnosti instruktori upoznaju natjecatelje sa osnovnim pravilima popust pravilnog držanja sjekire, pravilnog izbacivanja sjekire, bodovanjem … Bacač sjekire stoji na određenoj udaljenosti od mete. Svaki igrač ima nekoliko pokušaja. Nakon što svaki član tima završi sa bacanjem njegov rezultata se zbraja sa rezultatima preostalih članova tog tima kako bi se dobio ukupan rezultat tima.