Penjanje na umjetnu stijenu: code: 304

Aktivnost je koncipirana kao natjecanje timova ili pojedinaca. U ovoj disciplini bolji rezultat postiže onaj natjecatelj koji se u što kraćem vremenu po nekom od zadanih smjerova popne na vrh gdje ima zadovoljstvo pozvoniti na zvono koje se nalazi na vrhu stijene.
Instruktori na samom početku upoznaju sudionike sa tehnikama penjanja i načinom korištenja opreme. Stijena je umjetno konstruiran zid sa grifovima za ruke i noge pričvršćenih na multipleks ploče. Nalazi se na otvorenom, a svaki penjač penje se sa zaštitnim pojasom te je osiguran sa penjačim užetom od strane instruktora pomoću kojeg se nakon završenog penjanja sigurno spušta.

11020905_1156718441011033_2811251943388406493_n 11401556_1143357525680458_5434566064633350882_n 11692666_1165932106756333_4814957300160480377_n 11692756_1165931963423014_6620856971488457136_n