Penjanje na umjetnu stijenu:

Aktivnost je koncipirana kao natjecanje timova ili pojedinaca. U ovoj disciplini bolji rezultat postiže onaj natjecatelj koji se u što kraćem vremenu po nekom od zadanih smjerova popne na vrh gdje ima zadovoljstvo pozvoniti na zvono koje se nalazi na vrhu stijene.
Instruktori na samom početku upoznaju sudionike sa tehnikama penjanja i načinom korištenja opreme. Stijena je umjetno konstruiran zid sa grifovima za ruke i noge pričvršćenih na multipleks ploče. Nalazi se na otvorenom, a svaki penjač penje se sa zaštitnim pojasom te je osiguran sa penjačim užetom od strane instruktora pomoću kojeg se nakon završenog penjanja sigurno spušta.