code: 70615

Naš program na kojega smo posebno ponosni, jer je osmišljen za druženje cijele obitelji. Obiteljski tim
mogu sačinjavati dijete koje je ujedno kapetan tima, brada, sestre, mama , tata, baka… ili netko drugi tko je
u pratnji djeteta.
Nema ograničenja broja članova tima, svi sudjeluju u svim disciplinama, a uzimaju se rezultati najmanje 2
najuspješnija člana tima u svakoj disciplini(važno je sudjelovati i bodriti svoj tim).
Olimpijada se sastoji od više disciplina koje timovi prolaze uz druženje i dobru zabavu.
POJEDINAČNI SPORTOVI (streličarstvo, viseća kuglana, frizbie game, penjanje na umjetnu stijenu) –
aktivnosti u kojima sudjeluje svaki član tima pojedinačno, a postignuti se rezultat zbraja u ukupni rezultat
tima.
EKIPNI SPORTOVI (kontaminirana zona, ljudski stolni nogomet, smiješna alka) – aktivnost u kojem svaki tim
bira svoju reprezentaciju koja sudjeluje u turniru gdje se natječu sa svim ostalim timovima i postignuti
rezultat ulazi u ukupan rezultat olimpijade.

REKREACIJSKI SPORTOVI (adrenalinski park + zip-line)

vrtic 1 vrtic 2 vrtic 3 vrtic 4 vrtic 5 vrtic 6 vrtic 7 vrtic 8 vrtic 9 vrtic 10 vrtic 11 vrtic 12 vrtic 13 vrtic 14