Gađanje sniperskom puškom:

Aktivnost je koncipirana kao natjecanje timova ili pojedinaca.
Instruktori na samom početku upoznaju sudionike sa tehnikama gađanja iz puške (disanje, koncentracija…) Osmislili smo posebnu disciplinu u gađanju specijalnih padajućih meta iz zračne puške sa optičkim nišanom (sniper). Kod ove discipline treniraju se disciplina, samokontrola i koncentracija… oduševljenju pogotcima nema kraja…
Svaki sudionik svojim postignutim rezultatom doprinosi ukupnom rezultatu tima.

zracna 1 zracna 2 zracna 3 zracna 4