Gađanje samostrelom: code: 315

samostrel 1       samostrel 2       samostrel 3       samostrel 4