Koncept naših programa:
Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja u ugodnom i
uređenom ambijentu Accredo centra. Gosti raspoređeni u timove natječu se u raznim uzbudljivim
disciplinama koje nisu baš svakidašnje.
Event organiziran na ovakav način osigurava konstantan angažman sudionika (gostiju) te ne ostavlja mjesta
za dosađivanje ili slično. Zahtjevnost aktivnosti prilagođavamo grupi te njezinoj strukturi.
Svakoj grupi za potrebe druženja i opuštanja na raspolaganju je cjelokupna infrastruktura centra – terase,
garderobe, dnevni boravak, tuševi, leželjke za odmor, rashladni uređaji, kuhinja, pribor, roštilj…
Gastronomski sadržaji mogu se organizirati na više načina te se posebno dogovaraju sa svakom grupom.

Programi djevojačkih i momačkih proslava:

DM1 Sportsko rekreacijski paket + Adrenalinski park + Zip – Line