Snježna kraljica Sljeme

Koncept naših programa na Sljemenu: Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja. Gosti raspoređeni u timove natječu se u uzbudljivim disciplinama koje nisu baš svakid...

ETNO PARK ZAGREB

Koncept naših programa na lokaciji Etno Park Zagreb:  Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja. Gosti raspoređeni u timove natječu se u raznim uzbudljivim...

Vuglec Breg

Koncept naših programa u Vuglec Bregu :  Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja. Gosti raspoređeni u timove natječu se u raznim uzbudljivim disciplinama...

Terme Tuhelj

Koncept naših programa na lokaciji Terme Tuhelj:  Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja. Gosti raspoređeni u timove natječu se u raznim uzbudljivim disci...

LifeClass Terme Sveti Martin

Naši programi organizirani su kao kombinacija druženja, opuštanja, ali i natjecanja. Gosti raspoređeni u timove natječu se u raznim uzbudljivim disciplinama koje nisu baš svakidašnje.Event organiziran na ov...