article placeholder

Bubble football + dodatne aktivnosti /škole

Školski program Bubble football + dodatne aktivnosti sastoji se od sljedećih aktivnosti: bubble football i timska olimpijada: streličarstvo, ljudski stolni nogomet, penjanje na umj...

Battle archery + dodatne aktivnosti / škole

Školski program Battle achery + dodatne aktivnosti namijenjen je djeci zrelije dobi i sastoji se od sljedećih aktivnosti: battle archery i timska olimpijada: streličarstvo, ljudski...

Školski gold paket

Školski program Gold paket sastoji se od sljedećih aktivnosti: paintball, adrenalinski park+zip-line i timska olimpijada: streličarstvo, ljudski stolni nogomet, penjanje na umjetnu...

Paintball + Dodatne aktivnosti / škole

Školski program Paintball + dodatne aktivnosti sastoji se od sljedećih aktivnosti: paintball i timska olimpijada: streličarstvo, ljudski stolni nogomet, penjanje na umjetnu stijenu...

Školska olimpijada snova

Školski program Olimpijada snova sastoji se od sljedećih aktivnosti: splatmaster, adrenalinski park+zip-line i sportske aktivnosti: stijena za penjanje, ljudski stolni nogomet, streličarstvo...

Splatmaster + dodatne aktivnosti / škole

Školski program Splatmaster + dodatne aktivnosti sadrži sljedeće aktivnosti: splatmaster i sportske aktivnosti: streličarstvo, ljudski stolni nogomet, penjanje na umjetnu stijenu, ...

Školska olimpijada

Školski program organiziran kao olimpijada koja se sastoji od sljedećih aktivnosti: streličarstvo, viseća kuglana, penjanje na umjetnu stijenu, airsoft duel, utrka BERG go-kartovima na pedale i ljudsk...