Utrka Berg Go-Kartovima na pedale : code: 317

Utrka Berg GO-Kartovima  se mogu organizirati  na otvorenom. Osmišljeno je kao timsko natjecanje na slalom stazi sa dva boksa u kojem natjecatelji namještavaju vozilo i izmjenjuju vozače te probaju postaviti što bolje grupno vrijeme na stazi.

berg 1       berg 2        1       2      berg 3       berg 4 berg 5       berg 6